"Ce mai faci tu, cel mai iubit dintre pământeni?"

Posts tagged “la

Ora de Pian .

Piano_by_alXana(c) alXana from dA

Degetele îmi alunecau pe clapele îngălbenite de timp ale pianului, redând zgomote din ce în ce mai oripilante. Am aruncat mii de invective la adresa degetelor vinovate, privindu-le cu dispreţ, însă nici că le păsa. Am pufnit, fiind uşor iritată.

Mi-am întins degetele, şi am încercat din nou, însă de data asta … sunetele erau chiar dizgraţioase.

Am ridicat privirea, preschimbând-o într-una plină de infantilitate, spre chipul profesorului meu. Acesta era un omuleţ, cu fruntea albicioasă, teşită. Avea doi ochi mici şi negrii, ce te analizau din spatele lentilelor ochelarilor. Toată faţa îi era brăzdată de riduri, iar acestea se pronunţau şi mai tare atunci când, colţurile buzelor se ridicau într-un zâmbet.

Am zâmbit, iar naivitatea mea prefăcută, o putea citi şi un copil de cinci ani.

-Poate…azi, nu sunt întocmai…în formă, am zis eu.

Sprâncenele sale stufoase, şi grizonate, se uniră la baza nasului, sub o formă de încruntare. Am pălit.

-Prostii ! răspunse acesta scurt.

Se aplecă spre portativul ce era situat deasupra clapelor, studiindu-le cu atenţie. Apoi, întinse un deget gros spre o notă, întrebându-mă:

-Ce notă este asta?

Mi-am lungit gâtul să mă uit … nu reuşeam, să-mi dau seama.

-Ăăă … Fa ? am presupus eu.

Profesorul se încrunta si mai tare.

-Nu. E La.

Am înghiţit în sec. Cum am putut sa fiu atât de proastă şi să nu reuşesc să fac diferenţa între două note distincte?

-Regret.

Faţa profesorului se mai îmblânzi.

-Nu e nimic, dar fii mai atentă data viitoare, mă sfătui el, şi pe urmă, mă întrebase de fiecare notă. După ce am constatat cu stupefiere că nu mai recunoşteam nici una, am luat un pix, şi cu o deosebită atenţie am scrijelit sub note, numele acestora.

După ce am scris sub toate notele, profesorul, vădit mulţumit, m-a îndemnat să cânt iar, spre oroarea mea.

La început, degetele îmi tremurau, dar după câteva secunde, am reuşit să redau notele perfect, de parcă un virtuoz al pianului s-ar afla în locul meu, şi nu eu, Adelheid, o împiedicată, o nătângă şi o stângace, din fire.