"Ce mai faci tu, cel mai iubit dintre pământeni?"

Posts tagged “epitaf

Epitaful omenirii

Efemera şi tacita pace ne răspunde,
Dezvoltând şi ucigând suflete mărunte.
Valsează cu nervii şi psihozele omenirii,
Împigându-i la paranoie, utopii anoste şi schizofrienie,
Ce vor zâmbi cinic sub umbra lunii,
În timp ce omenirea nu va mai fi,
Capabilă să facă faţă destăinuirilor.
În timp ce totul arde, totul este mistuit,
De către marele anonim, care,
Deşi ar trebui să ne ferească de dureri,
Ironic, aleargă spre un existenţial nimic.


Epitaful iubirii

Eram doar noi doi,
Precum nişte îngeri goi,
Împreunaţi sub clar de lună,
Mângâindu-ne cu a sa alură,
A unei raze străvezii,
Ce desparte realitatea,
De un vis neîmplinit.